KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2016

Thứ tư - 23/11/2016 15:09
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2016
UBND HUYỆN QUỐC OAI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH SÀI SƠN A Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    Số : 16  / KH- TH
Sài Sơn, ngày 1 tháng 11 năm 2016
KẾ HOẠCH
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2016
Thực hiện công văn số 4039/SGD&ĐT – VP ngày 26/10/2016 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2016 – 2017.
Thực hiện kế hoạch số 58/KH-GD&ĐT ngày 28/10/2016 Trường Tiểu học Sài Sơn A xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 như sau:
I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện có hiệu quả luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện;
- Nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, gắn GDPL với công tác tư tưởng chính trị , đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện , tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, nhân viên, giáo viên và học sinh trong toàn huyện;
- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách , Nghị quyết của Đảng, gắn tuyên truyền PBGDPL với việc thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
- Lựa chọn các biện pháp PBGDPL hiệu quả, phù hợp đối tượng ; đảm bảo công tác PBGDPL thực hiện linh hoạt, sáng tạo nhằm phù hợp với điều kiện thực tế của huyện và nhiệm vụ năm học của ngành.
2. Yêu cầu
- Bám sát nội dung, yêu cầu của luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình PBGDPL của Thành phố; Kế hoạch tuyên truyền phổ biến GDPL của giai đoạn 2013 – 2016;
- Các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, sát đối tượng;
- Tăng cường PBGDPL gắn với việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1.Nội dung
- Năm 2016, thực hiện tuyên truyền PBGDPL về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HDND; luật tổ chức chính quyền đại phương, luật giáo dục, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản về quy chế dân chủ trong trường học.
2. Nhiệm vụ trọng tâm
- Tập huấn cho CBQL, GV cốt cán về phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật;
- Thực hiện có hiệu quả đề án “ Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”
- Bổ sung các điều kiện đảm bảo cho công tác PBGDPL, nâng cao chất lượng phối hợp giữa phòng GD&ĐT, phòng Tư pháp, lực lượng công an và các cơ quan tổ chức có liên quan đến công tác công tác tuyên truyền PBGDPL;
-Tổ chức các hoạt động ngoại khóa như: Thi tuyên truyền giỏi về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nói chuyện chuyên đề…
- Tăng cường bổ sung tư liệu cho tủ sách pháp luật, cập nhật thông tin, thiết kế băng zôn, khẩu hiệu phục vụ cho công tác tuyên truyền PBGDPL;
- Triển khai có hiệu quả công tác xử lý vi phạm PL cho các cơ sở giáo dục.
3. Biện pháp thực hiện
3.1 Kiện toàn ban chỉ đạo công tác tuyên truyền PBGDPL ở cơ sở
Đảm bảo đủ thành phần trong ban chỉ đạo gồm : Cấp Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, giáo viên chủ nhiệm lớp, đại diện cha mẹ học sinh. Đảm bảo lịch hoạt động thường kỳ tháng, quý , học kỳ và kết thúc năm học.
3.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức
- Quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác PBGDPL tới các đơn vị trường học.
- Tập huấn cho CBQL, GV cốt cán về phương pháp tuyên truyền PBGDPL;
- Chỉ đạo các tổ chức nhà trường thực hiện có hiệu quả các hoạt động ngoại khóa liên quan đến công tác tueyen truyền PBGDPL;
- Bổ sung cho thư viện nhà trường những tài liệu pháp luật nhằm phát huy có hiệu quả vai trò của tủ sách pháp luật trong công tác tuyên truyền PBGDPL.
3.3 Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL
- Chỉ đạo triển khai nghiêm túc tuần sinh hoạt công dân với nội dung phù hợp thực tiễn trong năm học và tình hình thực tế của địa phương.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa như: Thi tuyền truyền viên giỏi về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tọa đàm chuyên đề, lồng ghép các nội dung GDPL vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thư viện…
-Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng.
3.4 Bổ sung số lượng, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác tuyên truyền PBGDPL
- Khuyến khích cán bộ giáo viên viết SKKN về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường.
3.5 Tăng cường đầu tư, cung cấp thiết bị, tài liệu phục vụ công tác PBGDPL trong nhà trường
Duy trì và phát triển tủ sách giáo dục pháp luật trong thư viện của nhà trường. Tong kế hoạch hoạt động của thư viện, chú trọng đến việc triển khai có hiệu quả tài liệu phục vụ công tác PBGDPL trong nhà trường.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
-Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác tuyên truyền PBGDPL năm 2016.
- Khuyến khích cán bộ giaó viên đi sâu nghiên cứu và viết SKKN về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường;
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy lồng ghép nội dung GDPL qua môn GDCD và hoạt động ngoài giờ chính khóa.
- Xây dựng phong trào đọc sách pháp luật trong toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường;
- Có các biện pháp huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân ngoài nhà trường tham gia công tác PBGDPL;
- Có cơ sở giáo dục tiến hành sơ kết, đánh giá những kết quả từ hoạt động tuyên truyền PBGDPL vào dịp cuối năm học.
Trên đây là kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 của Trường Tiểu học Sài Sơn A.
Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG
-Gửi : PGD(để b/c);
-Công đoàn;
-Thanh tra nhân dân;
-Lưu VP.                                                                                      Nguyễn Quang Thắng
 

Tác giả bài viết: thsaison

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 125 | lượt tải:33
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây