Tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet học sinh Tiểu học năm học 2014 - 2015

Thứ hai - 19/01/2015 03:44
UBND HUYỆN QUỐC OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  04/PGD&ĐT-TH
V/v tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet  học sinh Tiểu học năm học 2014 - 2015
 
          Quốc Oai, ngày 07 tháng 01 năm 2015
 
 
Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Tiểu học trong toàn huyện.
 
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015;

Thực hiện công văn số 12/SGD&ĐT-GDTrH ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet;

Phòng GD&ĐT tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet cho học sinh Tiểu học năm học 2014 - 2015 như sau:
I. Đối tượng học sinh dự thi:
- Học sinh tự nguyện tham gia dự cuộc thi và phải là thành viên của Violympic, đã thi vượt qua tất cả các vòng thi trước vòng thi cấp trường.
- Học sinh dự thi cấp huyện phải vượt qua vòng thi cấp trường và tất cả các vòng thi trước vòng thi cấp huyện.
- Họ và tên học sinh phải đúng với giấy khai sinh, học bạ (lưu ý tên học sinh trên Violympic phải gõ tiếng Việt có dấu).
II. Các vòng thi:
1. Vòng thi cấp trường:
Trường hợp các trường chưa tổ chức thi được đúng lịch ngày 22/12/2014 đến ngày 27/12/2014, thì sẽ chọn vòng thi 13 (từ 8h00’ ngày 02/02/2015 đến 17h00’ ngày 05/02/2015) hoặc vòng thi 14 (từ 8h00’ ngày 09/02/2015 đến 17h00’ ngày 12/02/2015) để tổ chức thi.
2. Vòng thi cấp huyện:
          - Vòng thi số 15, từ 7h 30’ đến 17h 30’, ngày 06/3/2015.
- Ca thi:
STT, Ca thi Khối thi Thời gian
1 Khối 1+ Khối 2 7h30 -> 8h30
2 Khối 3 8h30 ->9h30
3 Khối 4 9h30 ->10h30
4 Khối 5 10h30 ->11h30
Dự phòng Khối 1,2,3 13h30 ->14h30
Khối 4,5 14h30 -> 15h30
          -  Địa điểm thi: Mỗi trường Tiểu học là 01 Hội đồng thi, tổ chức thi cho học sinh của trường mình.
3. Vòng thi cấp thành phố: (Phòng GD&ĐT sẽ thông báo cụ thể sau)
III. Tổ chức thực hiện:
1. Trách nhiệm của Phòng GD&ĐT:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi; ra quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban coi, tổ giám sát cuộc thi.
- Cử cán bộ tạo mã số thi và tổ chức điều hành cuộc thi theo quy định.
2. Trách nhiệm của các trường:

- Nghiên cứu kỹ Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông ban hành theo Quyết định số 5747/QĐ-BGDĐT ngày 05/12/2014 của Bộ GD&ĐT và công văn số công văn số 12/SGD&ĐT-GDTrH ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh.

- Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thi cấp trường, thông báo, hướng dẫn cho học sinh đăng ký là thành viên của Violympic và tham gia thi giải toán trên Internet với tinh thần tự nguyện, vượt qua các vòng thi theo qui định của Điều lệ. Số học sinh dự thi cấp trường do nhà trường quy định.

          - Ra quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban coi thi, Tổ giám sát cuộc thi cấp trường. Giới thiệu thành phần tham gia Ban coi thi cấp huyện gồm: 01 trưởng ban, 01 thư ký và 02 giám thị và nộp về Phòng GD&ĐT cùng danh sách học sinh đăng ký dự thi cấp huyện.
          - Trích kinh phí từ nguồn ngân sách được giao và các khoản thu ngoài ngân sách để tổ chức cuộc thi.
          - Chịu trách nhiệm trong việc tuyển chọn và đăng ký danh sách học sinh dự thi cấp huyện. Các trường cần căn cứ vào thời gian ở mỗi ca thi, điều kiện CSVC, số lượng máy tính, đường truyền internet để đăng ký số lượng học sinh tham gia thi cấp huyện cho hợp lý. Danh sách học sinh đăng ký tham gia thi cấp huyện gửi về phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 13/02/2015, người nhận ông Tuấn - Bộ phận Tiểu học, danh sách theo mẫu sau:
Trường Tiểu học ........
DANH SÁCH HS ĐĂNG KÝ THAM GIA THI GIẢI TOÁN QUA
INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014-2015
 
S TT Số ID Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường TH Kết quả thi cấp trường
Điểm Thời gian
1              
2              
Danh sách trên phần mềm Excel, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Nộp bằng văn bản và qua Email: th-qo@hanoiedu.vn
3. Một số điều cần lưu ý:
3.1. Tạo mã thi:
- Ban tổ chức cấp trường cử 1 cán bộ đăng ký thành viên với đối tượng là giáo viên để tạo mã số thi cho trường mình (xem hướng dẫn tạo mã trên trang Violympic.vn). Người được giao trách nhiệm tạo mã cho vòng thi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm ghi nhớ và bảo mật mã thi.
- Vòng thi cấp trường có thể tổ chức thành nhiều đợt vào các thời điểm khác nhau, tuỳ thuộc vào cơ sở vật chất, thiết bị của mỗi trường. Nếu thi nhiều đợt thì phải có mã số thi cho từng đợt, khi đó cán bộ phụ trách phải tạo đủ số mã và phải ghi rõ mã số thi cho đợt thi nào.
- Mỗi đợt thi nên tạo thêm mã số dự phòng để sử dụng khi một mã số nào đó không sử dụng được. Mỗi ca thi phải tạo 2 mã, một mã chính và một mã phụ.
3.2. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet:
          - Phòng máy phục vụ tổ chức thi phải đảm bảo các yêu cầu sau:
          + Đủ số máy cho số học sinh trong một ca thi (1 máy vi tính/học sinh) và một số máy vi tính dự phòng.
          + Các máy vi tính có cấu hình tương đương, đường truyền Internet đến trường đảm bảo tốc độ truy cập của nhiều máy.
          + Máy phát điện dự phòng.
          - Các Ban coi thi tổ chức kiểm tra đường truyền Internet có truy cập được website http://violympic.vn hay không? Kiểm tra máy tính đã cài phần mềm Adobe Flash Player hay chưa? Kiểm tra trình duyệt web đảm bảo hay chưa? Khuyến cáo: http://violympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome. Nếu máy báo "Không kết nối được với máy chủ" và có bài thi không hiển thị thì máy đang thiếu phần mềm Adobe Flash Player hoặc có thể đã cài nhưng chưa hoàn tất việc cài đặt. Khi đó cần vào mục "Trợ giúp" để xem hướng dẫn cài đặt.
3.3. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi:
          - Dụng cụ học tập: bút chì, com pa, thước kẻ, bút mực, bút bi, giấy nháp.
          - Học sinh Tiểu học không được phép mang máy tính cầm tay vào phòng thi.
3.4. Coi thi:
          - Nếu học sinh đang thi mà máy bắt truy cập lại hoặc không công nhận kết quả làm bài và bắt thi lại thì lỗi có thể là do trình duyệt (xem hướng dẫn cài đặt trong mục "Những điều cần biết") hoặc do đường mạng không đảm bảo: mạng kết nối không liên tục, chỉ cần gián đoạn một vài giây là hệ thống không chấp nhận kết quả thi.. thì cho phép học sinh vào thi lại.
          - Trong quá trình thi nếu giám thị phát hiện học sinh có hiện tượng dùng hai tài khoản trên cùng một máy hoặc sử dụng phần mềm không hợp lệ thì giám thị yêu cầu học sinh ngừng làm bài, kiểm tra và lập biên bản nếu cần thiết.
          - Khi học sinh đã đăng nhập vào trang web Violympic, giám thị coi thi cần đối chiếu số ID hiển thị ngay cạnh tên của học sinh với số ID trong danh sách dự thi. Nếu ID của học sinh khác ID trong danh sách đăng ký dự thi thì “nick” thi đó của học sinh không hợp lệ.
          - Khi học sinh làm xong bài thi, giám thị kiểm tra trên màn hình máy tính của học sinh, nếu đã có câu “Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi” thì giám thị đến bấm vào mục “Kết quả” để xem điểm thi của học sinh, ghi vào biên bản và cho học sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi.
          - Khi hết giờ thi, giám thị kiểm tra đầy đủ chữ kí xác nhận của học sinh trong danh sách phòng thi, đồng thời tất cả giám thị kí xác nhận ở dưới danh sách phòng thi. Sau đó, giám thị nộp danh sách phòng thi cùng các biên bản (nếu có) cho Ban coi thi.
- Kết quả thi của học sinh được ban tổ chức lưu lại thông qua phần thống kê kết quả thi bằng mã. Người tạo mã đăng nhập vào mục “Thi các cấp”, chọn phần “Thống kê kết quả thi”, nhập mã số thi và nhấn vào “Thống kê” để biết kết quả của các học sinh thi ở mã số này.
- Khi một đợt thi kết thúc, ban tổ chức các cấp phải khóa mã thi của đợt đó để các em không thể sử dụng được mã đó thi tiếp sau này, bằng cách: cán bộ đã tạo mã phải đăng nhập và vào “Thi các cấp” vào mục “Quản lí mã”, để khóa mã.
- Học sinh chỉ được thi một lần duy nhất. Trong trường hợp xảy ra sự cố như máy tính trục trặc, mất điện, lỗi đường truyền ... học sinh được phép thi lại nhưng phải có biên bản của giám thị coi thi.
- Giám thị phải đảm bảo tổng thời gian làm bài của thí sinh tối đa là 60 phút, không tính khoảng thời gian xử lí sự cố.
- Xếp hạng học sinh theo từng khối lớp: Theo Thể lệ cuộc thi, sẽ sắp xếp thứ hạng học sinh theo chỉ số thứ nhất là điểm thi. Trong trường hợp các học sinh bằng điểm nhau mới xét đến chỉ số thứ hai là thời gian làm bài. Cả hai chỉ số này đều được hệ thống công nghệ xét tự động, ban tổ chức các cấp dựa vào thống kê trên Website để lưu lại trên bản cứng.
Nhận được công văn này yêu cầu các ông (bà) nghiêm túc thực hiện. Thông tin về kỳ thi thường xuyên được cập nhật trên trang Web: violympic.vn.  Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, xin báo về bộ phận chuyên môn Tiểu học Phòng GD&ĐT (ĐT: ông Tuấn 0915258929) hoặc Ban tổ chức thi cấp toàn quốc để được hướng dẫn, liên hệ qua số điện thoại thường trực: 0463278041, 0913032415, 0985050281, email: violympic@moet.edu.vn để giải quyết kịp thời./.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;
- Ô Tuấn, bà Hải;
- Như đề gửi;
- Lưu VT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
(đã ký)
 
 
Nguyễn Khắc Thắng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 133 | lượt tải:37
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây