KH Tổ chức Hội thi " Giai điệu tuổi hồng " cụm số 1 năm học 2016 - 2017

Thứ tư - 23/11/2016 15:05
UBND HUYỆN QUỐC OAI
BTC CỤM SỐ 1
     
          Số:  01/KH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
            Sài Sơn, ngày  21  tháng 9 năm 2016
DỰ THẢO
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” Cụm số 1
Năm học 2016 - 2017

 
 
 

          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-PGD&ĐT ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Quốc Oai về việc tổ chức Hội thi " Giai điệu tuổi hồng" năm học 2016-2017.
Cụm thi số 1 tại trường Tiểu học Sài Sơp A, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” năm học 2016 - 2017 như sau:
- Địa điểm : Trường Tiểu học Sài Sơn A.
- Thời gian : 7h30’ ngày 8/10/2016 khai mạc và biểu diễn ( tát cả các trường đều phải có trách nhiệm tham dự và tổng kết theo thứ tự bốc thăm nếu vắng sẽ bị BTC trừ điểm ( nếu trường nào chậm muộn sẽ bị chuyển tiết mục đó xuống cuối).
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích.
          Tăng cường giáo dục thẩm
mỹ, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các nhà trường, góp phần hướng tới mục tiêu “Nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”.    
Tuyển chọn đội tuyển chuẩn bị tham dự Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp huyện.
2. Yêu cầu.
          - Hội thi được tổ chức từ cấp trường, cụm trường.
          - Các 11 đơn vị trường Tiểu học, THCS thuộc các xã Sài Sơn, Phượng Cách, Yên Sơn, Thị Trấn. tham gia Hội thi cấp cụm phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ nội quy của Ban Tổ chức đề ra.
II. QUY ĐỊNH CỦA HỘI THI.
1. Chủ đề của Hội thi: Bay lên những ước mơ”.
2. Hội  thi các cấp.
2.1. Cấp trường: Các trường Tiểu học và THCS trong cụm số 1 tổ chức Hội thi tại trường, chọn các tiết mục xuất sắc tham dự Hội thi cấp cụm trường.
2.2. Cụm trường: Tổ chức tại trường Tiểu học Sài Sơn A, kết thúc Hội thi, cụm trưởng thống nhất cùng các thành viên trong cụm, lựa chọn các tiết mục xuất sắc tham dự Hội thi cấp Huyện.
3. Đối tượng tham gia Hội thi.
           Là học sinh hiện đang học tập tại các trường Tiểu học, THCS trong cụm số 1. Học sinh được xếp hạnh kiểm đạt từ loại Khá trở lên và xếp loại học lực đạt từ Trung bình trở lên (Kết quả trên được tính của năm học 2015-2016).
4. Thể loại và số lượng tiết mục tham gia.
4.1. Thể loại.
          - Ca: Bao gồm các tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, đồng ca, hợp xướng. Các bài hát dự thi phải thể hiện bằng tiếng Việt phổ thông. Các thí sinh hát các bài hát bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số thì phải có ít nhất một lần hát bằng tiếng Việt phổ thông (hoặc thuyết minh phần lời dịch ra tiếng Việt). Mỗi thí sinh không tham gia quá một tiết mục đơn ca trong chương trình thi. Khuyến khích sử dụng các tác phẩm đã tham dự cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành Giáo dục và các thể loại nhạc mang âm hưởng dân gian.
          - Múa: Bao gồm múa đơn, múa đôi, múa tập thể. Phần múa minh họa cho hát không tính là tiết mục múa dự thi. Khuyến khích các tiết mục mang âm hưởng dân gian, dân tộc phù hợp với lứa tuổi học sinh phổ thông. Mỗi chương trình dự thi có không quá một tiết mục thể loại múa.
4.2. Số lượng tiết mục.
 Mỗi trường tham gia phải có đủ 2 thể loại ca và múa và phải có đủ 3 tiết mục.
5. Nhạc đệm và trang trí sân khấu của Hội thi.
5.1. Phần nhạc đệm.
          - Các đơn vị chủ động chuẩn bị phần nhạc đệm của mình.
          - Khi dùng băng, đĩa làm phần nhạc đệm thì không được ghi sẵn phần lời hát (kể cả phần hát bè, hát phụ họa, đọc lời bình), người ngoài sân khấu không được hát thay cho thí sinh đang biểu diễn.
          - Sử dụng dàn nhạc hoặc nhạc đệm bằng băng, đĩa các đơn vị tự chủ động và báo cáo BTC để sắp xếp.
5.2. Trang trí sân khấu.
          - Ban Tổ chức trang trí sân khấu theo chủ đề Hội thi.
          - Các đoàn trang trí thêm trong phần biểu diễn của đoàn mình.
          - Lưu ý:
          + Đạo cụ không được che khuất tiêu đề và lô gô chính trên sân khấu khi biểu diễn
          + Không sử dụng chất nổ, chất dễ gây cháy, lửa, pháo phụt, pháo giấy, trang kim trước, sau và trong khi biểu diễn (nếu vi phạm sẽ trừ điểm).
6. Thời gian, thứ tự biểu diễn và giới thiệu chương trình.
          - Thời gian biểu diễn: Mỗi tiết mục tham dự Hội thi không quá 6 phút.
          - Thứ tự biểu diễn: Theo thứ tự rút thăm của các đơn vị.
          - Giới thiệu chương trình: Các đơn vị tham gia Hội thi tự viết lời giới thiệu chương trình biểu diễn của mình gửi về BTC Hội thi.
7. Đánh giá điểm tiết mục.
          Điểm tiết mục là điểm trung bình cộng của các Giám khảo chấm theo thang điểm 100 và được đánh giá căn cứ vào:
- Nghệ thuật, hình thức biểu diễn: 40 điểm.
          - Nội dung, tư tưởng, chủ đề: 20 điểm.
          - Sắc thái tươi trẻ, đậm đà bản sắc dân tộc: 20 điểm.
          - Trang phục, đạo cụ: 20 điểm.
8. Ban Giám khảo.
- Ban giám khảo Mời giám khảo của phòng giáo dục, phòng văn hóa thông tin, hội đồng đội huyện.
          - Các thành viên Ban Giám khảo do Ban tổ chức Hội thi mời, phải đảm bảo công bằng, chính xác và khách quan.
9. Khen thưởng và kỷ luật.
9.1. Khen thưởng.
          - Căn cứ vào kết quả thi của các đơn vị, Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng  cho các tiết mục đạt giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba ở các thể loại trong Hội thi cấp cụm trường.
          - Kết quả tham gia Hội thi là một trong những căn cứ để ban tổ chức chọn cử tham dự thi cấp huyện; ( Giải đặc biệt)
9.2. Kỷ luật.
          - Những vi phạm nội quy Hội thi của cá nhân và đơn vị, Ban tổ chức sẽ xem xét mức độ vi phạm, báo cáo và đề nghị Lãnh đạo Phòng GD&ĐT có những hình thức kỷ luật theo quy định.
- Hiệu trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT về các vi phạm của đơn vị mình. Tùy theo mức độ, các sai phạm được xử lý từ phê bình, cảnh cáo đến thông báo rộng rãi trong toàn huyện.
9.3. Khiếu nại.
           Mọi thắc mắc, khiếu nại phải bằng văn bản có chữ ký của Hiệu trưởng và gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức trong thời gian Hội thi đang diễn ra.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC.
1. Thời gian, địa điểm.
1.1. Cấp trường. 
Các đơn vị nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thi trong tháng 9 và  kết thúc trước ngày 28/9/2016.
1.2. Cấp cụm trường.
          - Tổ chức thi cấp cụm trường ngày 08/10/2016.
2. Kinh phí.
2.1. Hội thi cấp trường: Do các trường chịu trách nhiệm.
2.2. Hội thi cấp cụm: Các đơn vị trong cụm tự thống nhất đóng góp kinh phí.
 
STT Nội dung chi Số buổi Số tiền Tổng
1 Giải thưởng      
  Giải nhất 2   300,000     600,000
  Giải nhì 2   200,000     400,000
  Giải ba 2   150,000     300,000
  Giải khuyến khích 16   100,000     1,600,000
1 Ban tổ chức 22   100,000  2,200,000
2 Ban giám khảo, giám sát, thư ký 3   300,000  900,000
3 Tổng phụ trách 11   100,000  1,100,000
4 Dẫn chương trình      
  Học sinh 1   100,000     100,000
  Giáo viên 1   300,000     300,000
5 Viết chương trình 1   300,000     300,000
6 Tiếp khách 3  100,000  300,000
7 Phục vụ, bảo vệ 3   100,000     300,000
8 Trang trí hội thi + hoa tươi + Khẩu hiệu      800,000
9 Nước uống         200,000
10 Âm thanh      2,000,000
11 Máy phát điện         300,000
12 Phông che nắng, mưa + thuê quạt      1,500,000
13 Họp công tác chuẩn bị 22     50,000     1,100,000
Tổng                                  14,300,000
Như vậy mỗi trường phải nộp: 14.300.000 : 11 = 1.300.000
  ( Một triệu ba trăm nghìn đồng )
VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM.
1.  Đối với Cụm trưởng.
          - Xây dựng và triển khai kế hoạch Hội thi tới các trường trong cụm.
          - Lập dự trù kinh phí tổ chức Hội thi cấp cụm trường.
- Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ giám sát Hội thi.
- Tổ chức Hội thi cấp cụm trường.
          - Kết thúc Hội thi Cụm trưởng báo cáo kết quả Hội thi của cụm và gửi bản đăng ký tiết mục, lời giới thiệu chương trình biểu diễn của đơn vị về Ban tổ chức Hội thi cấp Huyện trước ngày 12/10/2016, theo mẫu đính kèm. (Người nhận: Ông Nguyễn Đức Thuận - Chuyên viên Phòng GD&ĐT).                     
3. Đối với các đơn vị nhà trường.
          - Xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội thi cấp trường.
          - Giới thiệu 1 lãnh đạo nhà trường tham gia ban tổ chức cụm;
          - Ban tổ chức và tổng phụ trách họp hội nghị trù bị thống nhất kế hoạch vào 8 giờ sáng ngày 29  tháng 9 năm 2016( thứ năm) tại hội trường trường Tiểu học Sài Sơn A ( Thông báo này thay cho giấy mời)
          - Tuyển chọn 1 tiết mục  ca, 1 tiết mục múa, lời giới thiệu chương trình
biểu diễn của đơn vị mình tham gia Hội thi cấp cụm trường. Gửi tên tiết mục, lời
giới thiệu chương trình biểu diễn của đơn vị mình qua địa chỉ email: C1saison-qo@hanoiedu.vn  trước ngày 29/9/2016
          - Tham gia các hoạt động của cụm trường đầy đủ( Trường nào không tham gia cũng phải có trách nhiệm về kinh phí tổ chức hội thi của cụm).
          Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cụm số 1 huyện Quốc Oai năm học 2016 - 2017, yêu cầu Hiệu trưởng các trường TH, THCS trong cụm số 1 nghiên cứu, góp ý và thống nhất vào ngày họp cụm./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo PGD&ĐT ;    (Để báo cáo)
- Các trường TH, THCS trong cụm số 1;
- Lưu VT.
 
                        CỤM TRƯỞNG
     HIỆU TRƯỞNG
 
                     Nguyễn Quang Thắng
 
 
 
 
Trường Tiểu học Sài Sơn A
Cụm số 1
BIỂU ĐIỂM CHẤM THỂ LOẠI CA
( Giai điệu tuổi hồng)
Số biểu diễn Tên trường Tên nội dung Phần điểm chấm Ghi chú
Nghệ thuật,Hình thức ND,TT, chủ đề Sắc thái Trang phục, đạo cụ Tổng
1 TH Sài Sơn A              
2 THCS Sài Sơn              
3 THCS Kiều Phú              
4 THCS Yên Sơn              
5 TH Phượng Cách              
6 TH Sài Sơn B              
7 THCS Thị Trấn              
8 TH Yên Sơn              
9 TH Thị Trấn A              
10 TH Thị Trấn B              
11 THCS Phượng Cách              
 

Tác giả bài viết: thsaison

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 125 | lượt tải:33
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây